Xác định số thuế hộ khoán trong trường hợp có thay đổi doanh thu

Tổng cục thuế nhận được công văn số 3048/CT-THNVDT ngày 3/8/2015 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định số thuế hộ khoán trong trường hợp có thay đổi doanh thu.
Tổng cục thuế có ý kiến như sau: xem bản đầy đủ

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử