Bảng giá phí DV kế toán trưởng

I-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC HIỆN 1.    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán; 2.    Đứng tên ký kế toán trưởng trên các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp; 3.    Phân công công việc cho nhân viên của phòng kế toán; 4.    Đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ kế toán…

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử