Thủ tục khai thuế ban đầu

1372421370_nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-3

Mỗi người chúng ta thường nghĩ có Mã số thuế sau khi thành lập công ty và cứ thế hàng tháng khai bao thuế và làm sổ sách là xong. Nhưng mọi việc không đơn giản như mọi người chúng ta thường suy nghĩ. Nào là phải làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở, rồi đội quản lý thuế xuống tới doanh nghiệp để làm việc lần 1 rồi lần 2 hoặc nhiều hơn nữa…. Chạy đi chạy lại vài vòng mà hồ sơ vẫn bị thiếu cái này sót cái kia. Vậy chúng ta phải làm sao?

 

Lúc đó các bạn hẳn sẽ rất mệt mỏi vừa cảm thấy cơ quan thuế làm khó làm dễ mình! Thật là mệt đúng không? Nhưng rồi mọi chuyện sẽ xong nếu quý khách liên hệ với chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm sẽ giúp các bạn không còn mệt mỏi với những thủ tục rắc rối này nữa.

 

Thủ tục khai thuế ban đầu sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 

A – Thủ tục khai thuế ban đầu cho cá nhân mới bắt đầu làm việc :

 

1- Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân người Việt Nam

– Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 05/ĐK-TNCN) (Theo Thông tư 80/2012/TT-BTC)
– Photo 01 bản chứng minh nhân dân.

 

2- THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ NGƯỜI VIỆT NAM

– Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/KK-TNCN) (Theo Thông tư 28/2011/TT-BTC) (Mẫu này phải có mã vạch)
– Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên.
– Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN) (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC) (Nếu có) kèm hồ sơ chứng minh.
– Photo 01 bản chứng từ nộp tiền.

 

B- Thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động :
1- Thủ tục khai thuế ban đầu cho Doanh nghiệpluu_y
– Sau khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh và làm thủ tục khắc dấu, các doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục kê khai thuế ban đầu để hoàn tất quy trình thành lập doanh nghiệp. Trình tự :

 

– Nhận phiếu chuyển quản lý thuế của Cục thuế (phiếu này bạn sẽ được Cục thuế gửi đến tận nhà trong vòng 5 đến 10 ngày sau khi nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh + Mã số thuế, nếu không nhận được phiếu chuyển này đề nghị doanh nghiệp lên Cục thuế xin được cấp lại).

 

– Đăng ký token (mã số thuế điện tử) :  Là thiết bị để báo cáo thuế qua mạng.

 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao y có công chứng. (nếu DN có chi nhánh, cửa hàng trực thuộc thì phải kèm thêm bản photo công chứng ĐKKD của chi nhánh, cửa hàng trực thuộc).

 

– Giấy chứng nhận đăng ký Mã số thuế bản photo công chứng (theo thông tư mới thì từ sau giữa tháng 7/2009 thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng chính là giấy chứng nhận đăng ký thuế, có nghĩa là công ty nào thành lập sau ngày này sẽ có mã số đăng ký kinh doanh theo dạng 030xxxxxx thay vì 410xxxxxxx như trước đây, và mã số này cũng chính là mã số thuế). Như vậy từ nay chỉ cần Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao y có công chứng là được.

 

– Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hay Giám đốc. (Trường hợp GĐ là chủ tịch HĐTV thì bổ sung thêm biên bản họp HĐTV thay cho quyết định bổ nhiệm Giám đốc kèm Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ai làm Giám đốc/ Tổng giám đốc (trừ khi công ty bạn là công ty TNHH 1 Thành viên).

 

– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký (thường là người đại diện đã bầu từ ban đầu), (nếu là Kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ kế toán trưởng).

 

– CMND bản sao y có công chứng của Giám đốc và Kế toán (mang theo bản chính của GĐ để đối chiếu).

 

– Đăng ký hình thức kế toán, hình thức sử dụng hóa đơn, phương pháp đánh giá tồn kho.

 

– Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ.

 

– Hợp đồng thuê hoặc mượn địa chỉ trụ sở Công ty.

 

– Sơ đồ từ Công ty đến Chi cục thuế (vẽ bằng tay).

 

– Tờ khai thuế môn bài.

 

– Biên bản làm việc ban đầu với doanh nghiệp theo mẫu (khi bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì Người đại diện sẽ đến Chi cục thuế tại nơi mà Doanh nghiệp bạn có trụ sở, nơi đây sẽ soạn biên bản làm việc ban đầu với bạn, bạn sẽ được giữ 1 bản, xem như xong bước đăng ký hồ sơ thuế ban đầu, bạn có thể tiến hành công việc kế toán bình thường). Đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn.

  Nếu là chi nhánh tại các tỉnh khác chuyển về thì bổ sung thêm :

     * Quyết định thành lập chi nhánh.

     * Quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh.

     * Bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh của công ty mẹ.

     * Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty mẹ (Bản photo công chứng).

 

– Sau khi chuẩn bị xong doanh nghiệp đến Chi cục thuế gặp bộ phận một cửa (trong phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế) để được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu, trình phiếu chuyển và yêu cầu hướng dẫn cho các bạn gặp người quản lý thuế thực tiếp của doanh nghiệp sau. Doanh nghiệp sẽ nộp và đợi họ đến doanh nghiệp làm việc. Khi làm việc lần đầu xong, doanh nghiệp sẽ được phép tạo hóa đơn GTGT (Hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in).

Ghi chúNgoài ra, sau khi Doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đăng ký với Cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải lập hệ thông thang bảng lương, đăng ký lao động gửi lên phòng lao động TBXH Quận và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm ban đầu

 

2- Hồ sơ khai báo thuế ban đầu (2 bộ) gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (1 bản có chứng thực).
– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc (1 bản chính). 
– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (1 bản chính). 
– Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (1 bản chính).
– Bản đăng ký hình thức kế toán và hóa đơn chứng từ …. 02 bản).

– Bản thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính).

– Làm thủ tục mua, đặt in, tự in hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ 01/06/2014. Kể từ ngày 01/09/2014 các doanh nghiệp mới thành lập được đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng.

 

Sau khi làm xong hồ sơ khai báo thuế ban đầu. Doanh nghiệp làm luôn tờ khai thuế môn bài để nộp luôn cho cơ quan thuế khi nộp hồ sơ khai báo thuế ban đầu).

Các mức thuế môn bài tương ứng với mức vốn đăng ký kinh doanh :

  BẬC THUẾ

MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI PHẢI NỘP

(Đồng / năm)

Bậc 1 

> 10 tỷ 

3.000.000 

Bậc 2 

Từ 5 –  10 tỷ

2.000.000 

Bậc 3 

Từ 2 đến dưới 5 tỷ 

1.500.000 

Bậc 4 

< 2 tỷ 

1.000.000

 

– Đối với chi nhánh,địa điểm kinh doanh… mức thuế môn bài 1 năm phải nộp là 1.000.000 đồng. 

– Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh, nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ khai và nộp số thuế môn bài bằng 1/2 so với biểu trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu trên. 
Sau khi lập xong các bộ hồ sơ, chủ doanh nghiệp trực tiếp đi nộp hồ sơ tại chi cục thuế quản lý doanh nghiệp. Trong trường hợp nhân viên đi nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền. 

 hinh_nen_2

3- NỘP THUẾ MÔN BÀI

 

Căn cứ mức thuế môn bài phải nộp, doanh nghiệp lập giấy nộp tiền vào ngân sách để nộp thuế môn bài theo qui định. Doanh nghiệp có thể nộp vào Kho bạc Nhà nước quận (nơi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp) bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp.

 

Các thông tin về Mã chương, Mã ngành KT (Khoản), Mã NDKT (Tiểu mục) doanh nghiệp ghi theo thông tin trên Thông báo về cơ quan quản lý thuế và Mục lục Ngân sách do Cục thuế quản lý doanh nghiệp cấp.

 

Hãy liên hệ với Hưng Cát Lợi sẽ được tư vẫn miễn phí và được cung cấp Dịch vụ tốt nhất!
Công ty TNHH Tư vấn quản lý – Dịch vụ Kế toán – Đại lý thuế Hưng Cát Lợi
Địa chỉ: Số 62 Phú Thọ, P2, Q11, Tp HCM (cách cầu vượt vòng xoay Cây Gõ 100m).
Hotline: 0916 273 272 – 0966 273 272 – 08 66862366
Email: hungcatloi@gmail.com website: www.hungcatloi.com.vn 

(Bảng giá dịch vụ tham khảo)

 

Chứng chỉ hành nghề :

Giấy phép Kinh doanh. (download)

Giấy chứng nhận Đại lý thuế. (download)

Chứng chỉ hành nghề thuế. (download)