Thành lập sàn giao dịch Bất Động Sản

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì để thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản. 

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

–  Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

–  Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

–  Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định. 

Điều kiện cụ thể được quy định tại Thông tư số13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản quy định:

1. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thỡ sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.

2. Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau:

– Định giá bất động sản;

 – Tư vấn bất động sản;

–  Quảng cáo bất động sản;

 –  Đấu giá bất động sản;

– Quản lý bất động sản.

3. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch

4. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản;

   a. Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   b. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết.  

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

6. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

– Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;

– Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;

– Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

–  Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

– Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản;

7. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản. 

9. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

10. Vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản: Tối thiểu là 6 tỷ đồng Bên cạnh đó, doanh nghiệp của bạn phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.

Sau khi đáp ứng các điều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì công ty qúi khách phải ra quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản. Sau khi thành lập sàn giao dịch bất động sản, công ty quí khách phải làm thủ tục nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản lên Sở Xây dựng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Như vậy, Quí khách phải thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Việc đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh đối với loại hình doanh nghiệp tương ứng. Trong ngành nghề kinh doanh mà quí khách đăng ký phải có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì qúi khách phải có đủ tư cách pháp lý để tiến hành các thủ tục liên quan đến thành lập sàn giao dịch bất động sản lên Sở Xây dựng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2. Làm thủ tục nộp hồ sơ Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công ty qúi khách phải gửi hồ sơ Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản về Phòng quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, Sở xây dựng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

+  Bước 2: Sở xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng gửi báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên Website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động, Sở Xây dựng thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hồ sơ gồm có:

 

 

– Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

– Kết quả: Sở xây dựng gửi báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam;

Như vậy, để được thành lập một sàn bất động sản bạn cần phải thực hiện các thủ tục trên.

 Về phí, lệ phí : theo quy định của pháp luật, việc thành lập sàn giao dịch bất động sản không mất khoản phí, lệ phí nhà nước.

Hãy liên hệ với Hưng Cát Lợi sẽ được tư vẫn miễn phí và được cung cấp Dịch vụ tốt nhất!

 

 

 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý – Dịch vụ Kế toán – Đại lý thuế Hưng Cát Lợi
Địa chỉ: Số 62 Phú Thọ, P2, Q11, Tp HCM (cách cầu vượt vòng xoay Cây Gõ 100m). 
Hotline: 0916 273 272 – 0966 273 272 – 08 66862366
Email: hungcatloi@gmail.com website: 
www.hungcatloi.com.vn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT ĐÃ VÀ ĐANG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TY CHÚNG TÔI

 

Chứng chỉ hành nghề : 

Chứng chỉ hành nghề thuế. (download)